Equip directiu

Director
Daniel López Casacuberta – Perfil professional
Horari d’atenció: Dilluns de 17 a 18 h

Cap d’estudis
Cristina Segués Donés – Perfil professional
Horari d’atenció: Dimecres de 16 a 17 h
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Anna Vila Amblàs – Perfil professional
Horari d’atenció: Dijous de 16 a 17 h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)