Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Anna Vila Amblàs
secretaria@eoiolot.cat
Horari d’atenció: Dijous de 16 a 17 h

Cap de departament d’Anglès
Daniel López Casacuberta
direccio@eoiolot.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 17 a 18 h

Cap departament de Francès
Mia Tarradas Iglesias
mtarrad5@xtec.cat
Horari d’atenció: Dijous de 17 a 18 h