L’equip

Equip directiu

Director
Daniel López Casacuberta – Perfil professional
Horari d’atenció: Dilluns de 17 a 18 h

Secretària
Cristina Segués Donés – Perfil professional
Horari d’atenció: Dimarts de 16 a 17 h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)

Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany

Cap de departament d’Anglès

Cap departament de Francès

Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Olot. El consell escolar de l’EOI Olot està format per:

Representants de l’equip directiu

Director: Daniel López Casacuberta
Secretària: Cristina Segués Donés

Representants del professorat

 

Representants de l’alumnat

 

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Raquel López

Representant de l’Ajuntament

Mariona Camps

 

Acords

Podeu consultar els acords que s’han pres en el consell escolar aquí.