Calendari escolar

L’escola romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal d’Olot:

  • 7 i 8 de setembre de 2020 (festa local)
  • 30 d’octubre de 2020 (festa de lliure disposició)
  • 7 i 8 de desembre de 2020 (festa de lliure disposició i dia festiu)
  • 15 de febrer de 2021 (festa de lliure disposició)
  • 19 de març de 2021 (festa de lliure disposició)
  • 30 d’abril de 2021 (festa de lliure disposició)