Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA+)

Programa PIA+ per a professorat
Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat: PIA+

Programa PIA+ 2020-2021

Si ets docent en actiu i et vols acollir al programa PIA+ cal que ho facis saber a l’escola enviant el carnet docent i l’adreça de correu xtec.
(enviar a: info@eoiolot.cat)