Cursos d’actualització i especialització del nivell C2 d’anglès

Durant el curs escolar 2019-2020 s’impartiran per primera vegada cursos d’actualització i especialització del nivell Avançat C2 d’anglès. Aquest nivell està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun.
El nivell Avançat C2 té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

Centres on s’impartiran aquests estudis
EOI de Barcelona-Drassanes
EOI de Barcelona-Vall d’Hebron
EOI de Girona
EOI de L’Hospitalet de Llobregat
EOI de Lleida
EOI de Tarragona

Per al curs 2019-2020, podran accedir al primer curs del nivell C2 els alumnes que hagin aprovat el nivell C1 durant l’any 2019 i n’hagin obtingut el certificat, tant en convocatòria ordinària com extraordinària, tant en règim oficial com lliure, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.
Les sol·licituds d’admissió s’hauran de presentar en el centre on es vulgui cursar estudis pel procediment que determini el Departament d’Educació. En la preinscripció es podran triar tres centres i fins a quatre horaris.

Consulteu les dates de preinscripció i matrícula a l’apartat Calendari.