Cursos de nivell C2 d’anglès

El nivell Avançat C2 d’anglès està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun i té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

Centres on s’impartiran aquests estudis
EOI de Barcelona-Drassanes
EOI de Barcelona-Vall d’Hebron
EOI de Girona
EOI de L’Hospitalet de Llobregat
EOI de Lleida
EOI de Tarragona

Per al curs 2020-2021, poden accedir al primer curs del nivell avançat C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes o d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes, reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació.
La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. En la sol·licitud de preinscripció es podran triar tres centres i fins a quatre horaris.

Podeu trobar més informació aquí.