Certificats d’anglès de les EOI. Convocatòria extraordinària

 

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els següents certificats d’anglès:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Calendari

Termini inscripció telemàtica: del 16 al 20 de novembre de 2020

Prova escrita: 5 de febrer de 2021 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova oral: el dia i l’hora de la prova oral s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Publicació de resultats: 22 de febrer de 2021

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols només s’administra la prova de Nivell intermedi B2 d’anglès. Consulteu aquí a quines escoles administres quin nivell.

Per a més informació i per fer la inscripció, cliqueu aquí.