Espai online com a complement del curs presencial de 2n d'alemany.