BIBLIOTECA-CAM: HORARI JUNY I PRÉSTEC ESTIU

HORARI MES DE JUNY: Obert fins al dijous 16 de juny.

  • De dilluns a dijous de 9 h a 20 h
  • Divendres de 9 h a 14 h
  • Hem reservar algunes taules per tal que pugueu practicar l’examen oral amb els vostres companys!

A L’ESTIU, LLEGIM I MIREM PEL·LÍCULES!
Passeu per la Biblioteca-CAM i emporteu-vos materials en préstec que haureu de tornar abans del 15 de setembre. 

  • 3 DVD
  • 4 llibres de lectura simplificada o novel·les
  • 1 volum a escollir entre llibres de text/gramàtica/vocabulari/comprensió escrita o oral.