Cursos d’estiu 2023

  • Cursos intensius presencials de llengua instrumental. Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa, el manteniment o perfeccionament d’un idioma…
  • Enfocament comunicatiu per fomentar l’adquisició i la pràctica de la llengua en situacions de la vida real
  • Durada: 45 i 30 hores. No són equivalents als cursos ordinaris (130 hores)
  • A partir de 14 anys

DATES

  • Cursos especials de 45 hores: Del dilluns 3 al divendres 21 de juliol
  • Cursos especials de 30 hores: Del dilluns 3 al divendres 14 de juliol o del dilluns 10 al divendres 21 de juliol 

HORARI
Matins de 9 a 12 h

CERTIFICACIÓ

  • Certificat d’assistència: mínim 80% d’assistència.
  • Cursos reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.*
  • Algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
  • Assistir a aquests cursos no dona dret a accedir directament a l’EOI com a alumne/a oficial.

*Ets docent en actiu? En cas afirmatiu, l’EOI Girona no es fa responsable si no pots assistir al mínim del 80% de les sessions perquè has de ser al teu lloc de treball fins al 7 de juliol. Tampoc es retornaran els diners d’aquests dies del curs per aquest motiu.

REUNIÓ INFORMATIVA TELEMÀTICA
Divendres 28 d’abril a les 18 h (la reunió es farà via Meet a través d’aquest enllaç: https://meet.google.com/dao-dfzv-wbb)

DADES DE CONTACTE
Per a qualsevol consulta: cursosestiu@eoigirona.cat 

Horari d’atenció telefònica: maig i juny, divendres de 12 a 13 h
Telèfon: 972 219100 (demaneu per Amparo Aymerich)