Tria de representants al Consell Escolar

El prop passat novembre 2020, i a causa de la pandèmia Covid’19, el Departament d’Educació va suspendre les eleccions per a la renovació dels Consells Escolars dels centres. Per aquest motiu, el Consell Escolar de l’EOI Garraf no compta en aquest moment amb cap representant del sector alumnat. És per això que hem decidit adreçar-nos directament a vosaltres per demanar-vos si estaríeu interessats en ser-ho.

El nomenament derivat d’aquest sistema serà excepcional i s’hauria de renovar el proper novembre 2021, una vegada es convoquin les eleccions i es tornin a triar els representants de tots els sectors. En cas que les propostes superessin les vacants es realitzaria un sorteig.

En aquests moments les sessions de consell escolar són telemàtiques i tindran lloc a una hora convenient a tot(e)s els membres. D’aquí al proper novembre n’hi ha previstes un total de 3. La duració de les reunions sol ser d’uns 60 minuts.

Si esteu interessats/des descarregueu-vos la sol·licitud en el format que creieu més convenient, empleneu-la, signeu-la, i porteu-la a la secretaria del centre o bé envieu-la per correu electrònic (eoigarraf@xtec.cat). El termini de rebuda de sol·licituds finalitzarà el proper divendres dia 26 de febrer.

Moltes gràcies pel vostre interès.

Sol·licitud de participació – Format word editable

Sol·licitud de participació – Format PDF