Proves de certificació dels nivells B1, B2 i C1.

Proves per a la obtenció de Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.

Calendari de proves escrites

Els candidats estan citats a les 15.30h. Cal portar un document identificatiu (DNI / NIE / passaport.)

Anglès
 • Certificat de Nivell Intermedi B1 – divendres 28 de maig de 2021
 • Certificat de Nivell Intermedi B2 – divendres 4 de juny de 2021
 • Certificat de Nivell Avançat C1  – dimarts 25 de maig de 2021

Alemany

 • Certificat de Nivell Intermedi B1 – dijous 3 de juny de 2021
 • Certificat de Nivell Intermedi B2 – dilluns 14 de juny de 2021
Calendari de proves orals

El dia de la prova escrita s’informarà individualment als candidats del dia i hora de la part oral.

Els resultats de les proves es faran públics els dimecres 23 de juny de 2021.


Per a més informació
 • Descripció de les proves. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.
 • Mostres de les proves. Podeu consultar tota la informació per al vostre idioma: AnglèsAlemany

Informació general

 • Arribeu a l’examen amb uns minuts d’antelació sobre l’hora prevista.
 • Apagueu tots els dispositius electrònics i guardeu-los amb les vostres pertinències.
 • És obligatori l’ús de mascareta.
 • Publicació de resultats: dimecres 23 de juny de 2021
 • Període de reclamacions : A partir de la publicació dels resultats i fins el dimarts 29 de juny de 2021 a les 12.00h.
 • Resolució de les reclamacions: dimecres 30 de juny de 2021