Matrícula antic alumnat

La matrícula de l’alumnat oficial de l’EOI Garraf per al curs acadèmic 2021-2022 es farà, per via telemàtica, els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

JULIOL 2021

Dies 1 i 2 Alumnat d’A1 a B2.2 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària
Dies 3 i 4 Alumnat d’A1 a B2.2 del curs 2020-2021  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent
Dies 5 i 6 Alumnat d’A1 a C1 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.

L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 8 i 9 de juliol mitjançant el correu electrònic (eoigarraf@xtec.cat).

Podeu consultar tota la informació sobre la matrícula d’antic alumnat des d’aquest enllaç.


L’alumnat que hagi fet un curs d’actualització i vulgui i tornar a inscriure’s haurà d’esperar a fer la matrícula fins després del torn del nou alumnat, al setembre.