Cursos especials – Anglès, Francès i Italià

Cursos especials (Monogràfics i de llengua instrumental)

MATRICULA ENCARA OBERTA

Cursos de llengua instrumental
Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma. També es consideren així els cursos preparatoris per a les proves de certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes. Adreçats a persones que volen millorar les seves competències sense la dedicació en temps que suposa un curs reglat.

Cursos monogràfics
Els cursos monogràfics són cursos d’especialització que tracten aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d’estudi (cinema, música, història, civilització, etc.).
Per poder accedir als cursos monogràfics, el requisit mínim de llengua, depenent del curs, pot ser equivalent als nivell B1, B2 o C1 del Marc Europeu Comú de Referència, acreditat mitjançant certificat o prova d’anivellament.

Podeu consultar tota l’oferta de cursos especials per a l’any acadèmic 2021-2022 en aquests enllaços.

D’altra banda, l’alumnat que hagi fet un curs especial durant el l’any acadèmic 2020-2021 pot passar a recollir el certificat corresponent per secretaria, en horari d’atenció al públic.

El certificat l’ha de recollir personalment la persona interessada o bé s’ha de portar una autorització signada. Caldrà presentar un document identificatiu (DNI / NIE / Passaport)

El professorat en actiu i amb adreça .xtec no cal que vingui a recollir el certificat. El trobarà al seu espai ATRI.