Alumnat reglat amb necessitats educatives especials

L’alumnat dels cursos reglats d’anglès i alemany que requereixi d’una adaptació de les proves d’avaluació finals per tenir alguna necessitat educativa especial haurà de fer la sol·licitud abans del proper 28 de març de 2023. Podeu accedir a la sol·licitud des d’aquest enllaç. Caldrà adjuntar documentació justificativa de l’adaptació requerida.

Les sol·licituds es poden enviar per correu electrònic a l’adreça eoigarraf@xtec.cat o bé emplenar i lliurar a la secretaria de l’EOI Garraf. No serà vàlida sense registre d’entrada.