Pla experimental (col·laboració amb centres educatius)

Les Escoles Oficials d’Idiomes col·laboren des del 2017 amb els centres educatius per certificar el nivell del seu alumnat. Aquesta col·laboració es realitza dins d’un marc normatiu anomenat Pla experimental. Actualment, i fins al curs 2020-2022, només els centres adscrits des del curs 2019-2020 poden participar.

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits pels alumnes de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Poden formar part del Programa, els centres de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen: educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

Les llengües estrangeres són les llengües anglesa, francesa, alemanya i italiana, en els nivells B1 i B2.

Podeu consultar la informació aquí RESOLUCIÓ EDU/2616/2020, de 21 d’octubre (gencat.cat).