Novetat pagament del material escolar curs 2021-2022

Amb l’ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, els 30 euros del material escolar passen a ser un preu públic d’abonament obligatori. Per fer el pagament del material, heu d’anar a un caixer automàtic del BANC SABADELL o fer una transferència bancària. Seguiu aquestes instruccions. Per fer aquesta operació NO fa falta el resguard que us heu imprès. El pagament a tercers pel caixer automàtic NO es pot fer per finestreta.

En conseqüència de l’aplicació de l’ordre abans esmentada, es poden donar imports diferents dels 30 euros habituals, com per exemple 15 euros, 19,50 euros o 39 euros.