Llibres de text dels cursos d’estiu 2021

Els llibres de text els podreu comprar a l’escola el primer dia de classe durant la franja horària que us indicarà el vostre professor/a. A continuació teniu els títols dels llibres que es faran servir:

LLENGUA I NIVELL TÍTOL
Anglès A2 English File Pre-intermediate  4th edition, Multipack B (SPLIT  EDITION), Oxford University Press

ISBN: 9780194037327

Anglès B1 English File Intermediate  4th edition,  Multipack B (SPLIT  EDITION), Oxford University Press

ISBN: 9780194035743

Anglès B2.1 English File Upper-Intermediate  4th edition, Multipack B (SPLIT  EDITION), Oxford University Press

ISBN: 9780194039543

Alemany A1 Menschen A1.1 (llibre de text i llibre d’exercicis), editorial. Hueber
Francès A1

 

Défi 1 A1 (llibre de text i llibre exercicis), Maison des Langues

9788417249694 + 9788417249656

Italià A1

 

A1 Nuovo Espresso 1, ed Alma,

ISBN: 9788861823181.