Cursos especials 2018-2019 – Italià

La scoperta del Bel Paese      Curs d’iniciació a l’italià

Horari: dimecres de 10.00 a 12.00h

Durada: Curs anual de 60 hores

Dates: del 3 d’octubre al 22 de maig

Preu: 300 euros

Matrícula oberta: De dilluns a dijous entre les 11.00h i 13.00h a la secretaria de l’escola o bé escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs adreçat a les persones de nivell zero o falsos principiants que tinguin com a objectiu aprendre les estructures bàsiques així com les funcions comunicatives descrites en el nivell A1 per poder-se comunicar de manera senzilla amb els parlants nadius.

 

Storia d’Italia attraverso il cinema italiano     Curs per a alumnes amb nivell a partir de B1

Horari: dimarts de 18.30 a 20.30h

Durada: 60 hores (en tres blocs de 20 hores)

Dates: del 2 d’octubre al 21 de maig

1. Primer trimestre: del 2 d’octubre al 4 de desembre de 2018

2. Segon trimestre: de l’11 de desembre al 26 de febrer de 2019

3. Tercer trimestre: del 12 de març al 21 de maig de 2019

Preu: 300 euros (100 euros per trimestre)

Matrícula oberta: De dilluns a dijous entre les 11.00h i 13.00h a la secretaria de l’escola o bé escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs adreçat a alumnes amb coneixement de llengua que volen aprofundir en temes de caire socio-cultural i històric a través dels cineastes i pel·lícules més representatives de cada nivell.

 

B2+ cap al C1

Horari: classes presencials, els dijous de 18.30 a 20.30h, respectant el següent Lezioni B2+ Calendario

Durada: 80 hores (50h online i 30 presencials)

Dates: del 4 d’octubre de 2018 al 16 de maig de 2019

Preu: 338,80 euros

Matrícula oberta: De dilluns a dijous entre les 11.00h i 13.00h a la secretaria de l’escola o bé escriviu un correu a eoiesplugues@xtec.cat

Informació: Curs pensat per a persones que vulguin presentar-se a l’examen de C1 com a candidats lliures o que vulguin continuar aprofundint en els coneixements assolits al 5è curs (B2).