Certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària de juny

Termini: del 1 de març (a partir de les 9 h) al 5 de març de 2021. ENLLAÇ

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 15 de març de 2021

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 29 de març de 2021

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 29 de març de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir de l’1 d’abril de 2021

Proves:

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d’espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Llegiu atentament el següent protocol de seguretat

Certificat de nivell intermedi B1

 • Alemany: 3 de juny de 2021
 • Anglès: 28 de maig de 2021
 • Àrab: 7 de juny de 2021
 • Coreà: 7 de juny de 2021
 • Espanyol per a estrangers: 8 de juny de 2021
 • Èuscar: 3 de juny de 2021
 • Francès: 1 de juny de 2021
 • Grec: 10 de juny de 2021
 • Italià: 2 de juny de 2021
 • Japonès: 8 de juny de 2021
 • Neerlandès: 31 de maig de 2021
 • Portuguès: 1 de juny de 2021
 • Rus: 7 de juny de 2021
 • Xinès: 2 de juny de 2021

Certificat de nivell intermedi B2

 • Alemany: 14 de juny de 2021
 • Anglès: 4 de juny de 2021
 • Àrab: 9 de juny de 2021
 • Espanyol per a estrangers: 11 de juny de 2021
 • Èuscar: 10 de juny de 2021
 • Francès: 11 de juny de 2021
 • Grec: 14 de juny de 2021
 • Italià: 14 de juny de 2021
 • Japonès: 14 de juny de 2021
 • Neerlandès: 8 de juny de 2021
 • Portuguès: 9 de juny de 2021
 • Rus: 15 de juny de 2021
 • Xinès: 15 de juny de 2021

Certificat de nivell avançat C1

 • Anglès: 25 de maig de 2021
 • Alemany: 27 de maig de 2021
 • Francès: 26 de maig de 2021
 • Italià: 31 de maig de 2021

Certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de català (només alumnes oficials)

 • Certificat de nivell intermedi B1 català: 14 de juny de 2021
 • Certificat de nivell intermedi B2 català: 10 de juny de 2021
 • Certificat de nivell avançat C1 català: 7 de juny de 2021
 • Certificat de nivell avançat C2 català: 31 de maig de 2021
 • Certificat de nivell avançat C2 anglès: 11 de juny de 2021
 • Prova d’expressió i interacció oral

   El dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

 

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2021

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2021

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2021