Bonificacions estudis segones llengües i altres

50% de descompte
– Si s’estudia una 2ª llengua diferent de la principal de l’institut
– Si s’estudia una 2ª llengua alhora a l’EOI
– Si es gaudeix de beca/ajut d’estudi
– Si s’estudia B2.2 a l’EOI i es volen matricular a una nova llengua
Gratuïtat:
– Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania
– Persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat.
– Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat
– Persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional per a Nivell Bàsic, C1, C2