Matrícula C2

ACCÉS AL NIVELL C2 – CURS 2019-2020

Els alumnes que es vulguin cursar nivell C2 s’hauran de preinscriure de l’2 al 5 (fins les 15h) de setembre de 2019. Per accedir als estudis de nivell C1 és requisit indispensable haver obtingut el títol de nivell C1 en la convocatòria ordinària (juny) o extraordinària (febrer) del 2019.

El curs 2019-2020 el nivell C2.1 s’impartirà a EOI Barcelona Drassanes, EOI Vall d’Hebron, EOI de l’Hospitalet de Llobregat, EOI de Girona, EOI de Lleida i EOI de Tarragona.

Consulteu aquest document per veure tota la informació.