Matrícula Alumnes Antics. Juliol 2020

HORARIS CURS 2020-2021 

Les dates poden variar en funció de l’evolució de la situació sanitària.

2 i 3 juliol Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APT@ i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.
4 i 5 juliol Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APT@ i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.
6 i 7 juliol Alumnes de d’A1 a C1 del curs 2019-20 que han obtingut la qualificació de NO APT@, NO QUALIFICAT/DA NO o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.
9 i 10 juliol INCIDÈNCIES. Matrícula presencial (si la situació sanitària ho permet) a l’EOI de 10 a 13 de matí.
13 i 14 juliol Sol·licitud de trasllat de matrícula a una altra EOI,
 • Accés directe a l’aplicatiu de matrícula CentrosNet
  • Per accedir a l’aplicatiu de matrícula heu d’omplir els tres camps:
   • usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx
   • contrasenya: DNI/NIE sense lletra final
   • contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi heu accedit (si no la recordeu, cliqueu “recordar contrasenya”)