Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA+)

NOVETAT CURS 2019-2020

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat:  PIA+ 2019-2020

El Programa PIA+ 2019-2020 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC per als nivells següents:

 • nivells de 4rt, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • nivells de 3r, 4rt i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • tots els nivells per a les llengües alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès

Destinataris: professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats.

Requisits:

 • ser docent i estar en actiu en un centre públic, municipal o privat concertat
 • disposar de correu xtec

Procediment:

 1. El professorat que ja és alumne/a d’EOI en els cursos i idiomes especificats anteriorment, a l’octubre cal identificar-se a la secretaria de l’EOI corresponent amb el carnet docent per tal de sol·licitar participar en el programa PIA+.
 2. El professorat que no és alumne/a d’una EOI o de l’IOC, cal que participi en el procés de preinscripció demanant plaça a l’EOI on vol estudiar o a l’IOC, si obté plaça cal que es matriculi  i aboni les taxes o preus públics corresponents. Les condicions per obtenir plaça a una EOI, el calendari i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. En el cas de l’IOC consulteu la informació en el seu web.
 3. Per participar en el programa PIA + i sol·licitar l’ajut, el correu electrònic que s’ha de fer constar és el correu xtec i s’ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+. La inscripció amb correu xtec identifica l’usuari com a docent i permetrà sol·licitar l’ajut en finalitzar el curs. El Departament d’Educació validarà aquesta informació abans d’iniciar el procediment de retorn de la matrícula.
 4. No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma en el mateix any acadèmic.

Sol·licitud de l’ajut:

 • podrà sol·licitar l’ajut el professorat que obtingui la qualificació d’apte
 • el retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs
 • es podrà sol·licitar el retorn de taxes de només un idioma
 • el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament en aquest mateix espai web

Per a més informació sobre el Programa PIA+ dirigiu-vos a  formació en Llengües Estrangeres del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat:  formlle@xtec.cat

Per a informació sobre els cursos a les EOI adreceu-vos a l’EOI corresponent i sobre els cursos a l’IOC contacteu amb eoiinfo@ioc.cat.