Certificats d’anglès: B1, B2 i C1.

CONSULTEU LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES ON ES REALITZEN LES PROVES

Inscripció: 16 de novembre (a partir de les 9 h) al 20 de novembre de 2020

Pagament de la taxa: fins al 23 de novembre de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’1 de desembre de 2020

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2020

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2020

MÉS INFORMACIÓ: Departament d’Educació