Consulta adjudicació de places i MATRÍCULA ONLINE nou alumnat

Alumnes preinscrits: El dia 15 de setembre, a partir de les 20h, en el mateix aplicatiu de preinscripció  podreu consultar el resultat de l’adjudicació de les places:

  • D’A1 a C1: cliqueu aquí per obrir l’aplicatiu  i entreu amb la mateixa contrasenya que vàreu fer servir per donar-vos d’alta -seleccioneu el botó IDENTIFICACIÓ.

Resultat i matrícula:

  •  Si sou admesos, ja podreu fer la matrícula online des del dia 15 de setembre a les 20 h fins al dia 19 de setembre les 23:59.
  •  Si sou a la llista d’espera podreu fer la matrícula online des del dia 21 de setembre a partir de les 12:00 (només anglès) fins al dia 22 de setembre a les 23:59h. Pel que fa a francès o alemany la matrícula de llista d’espera es podrà fer online el dia 22 de setembre a partir de les 9:00 fins a les 23:59h del mateix dia.
  • Si sou no admesos podeu optar a les places vacants. Consulteu el web de l’escola per a més informació sobre aquestes places o feu un email a eoiblanes@xtec.cat

L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’assignació de places.

Per tal que la matrícula sigui efectiva s’han de fer els pagaments en un període de 24h. Per realitzar els pagaments hi ha tres opcions (les trobareu a la dreta del resguard): pagament amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta, CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de CaixaBank. Atenció perquè s’han de passar els dos codis barres del resguard. Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions.

 

Documentació

Una vegada feta la matrícula, abans de començar les classes, és obligatori deixar a la bústia de l’entrada de l’escola la documentació següent dins d’un sobre amb el nom de l’alumne/a:

  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport (per les dues cares)
  • Fotografia mida carnet original (no s’admetran fotocòpies)
  • Si escau, fotocòpia del document acreditatiu de bonificació o d’exempció (per les dues cares).

Els menors d’edat han de demanar cita prèvia per correu electrònic (eoiblanes@xtec.cat) un cop s’hagin matriculat i han de venir acompanyats per pare/mare o tutor/a legal, tots dos amb la fotocòpia del DNI.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé. Els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.