Taxes i preus públics

TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DOCENTS DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Import matrícula

Segons l’ORDRE EDU/114/221 l’aportació complementària dels 30€ és obligatòria i està subjecta a bonificacions o exempcions.

Consulteu els supòsits de bonificació i exempció de taxes al web del Departament d’Educació (apartat “Taxa per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes).

L’import de l’aportació està inclòs en el preus següents:

A1, A2, C1 (preu públic)

Ordinària 305,00 €
1a repetició 396,50 €
2a repetició 549,00 €

B1, B2.1, B2.2 (taxa)

Ordinària 318,90 €
1a repetició 414,60 €
2a repetició 574,05 €

TAXES PER A L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

Consulteu les taxes i les bonificacions al web del Departament d’Educació (apartat “Ensenyaments d’idiomes”).

TÍTOL TAXA ORDINÀRIA TAXA BONIFICADA(*)
CERTIFICAT DE B1 GRATUÏT GRATUÏT
CERTIFICAT DE B2 75,70€ 37,85€
CERTIFICAT DE C1 75,70€ 37,85€
EXPEDICIÓ DE DUPLICATS 16,75 NO HI HA BONIFICACIÓ

(*) CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA (GENERAL) I MONOPARENTAL (GENERAL O ESPECIAL)