INFORMACIONS IMPORTANTS PER AL CURS 2022-2023

El curs 2022-2023 serà 100% presencial però cal tenir en compte que la situació sanitària podria alterar aquest plantejament: es podria veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del de Salut. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgués passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon.

INICI DE LES CLASSES:

    • Dimecres 21 de setembre per als grups de DILLUNS/DIMECRES
    • Dijous 22 de setembre per als grups de DIMARTS/DIJOUS

Us desitgem un bon curs!