Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Anna Lorem
cap.alemany@eoi.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 12 a 13 h

Cap de departament d’Anglès
Sarah Ipsum
cap.alemany@eoi.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 12 a 13 h

Cap departament de Català
Marta Lorem
cap.catala@eoi.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 13 h

Cap departament de Español
Pedro Ipsum
cap.espanyol@eoi.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 13 h

Cap departament de Francès
Catherine Dolor
cap.frances@eoi.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 13 h

Cap departament de Italià
Joana Ipsum
cap.italia@eoi.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 13 h