Formació francès – SOC

COMUNICACIÓ A LLENGÜES ESTRANGERES (FRANCÈS) N2

L’EOI de Barcelona V – Sants imparteix una formació en francès ofertada pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb Barcelona Activa, a través d’un Conveni amb el SOC, que un cop superada conduirà a l’obtenció d’una titulació oficial.

Objectiu de la formació:

 • Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (francès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Descripció de la formació:

 • 180 hores lectives presencials
 • De dilluns a dijous de 16h a 18h
 • Inici de les classes: pendent de confirmació.

Requisits per formalitzar la inscripció:

 • Perfil d’entrada: persones preferentment en situació d’atur i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Cal trobar-se en una de les 3 situacions següents:
  – No tenir la ESO o equivalent
  – No haver superat amb anterioritat la prova de competència clau de comunicació en llengua estrangera (francès) nivell 2, necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent a un certificat de professionalitat de nivell 2 de qualificació.
  – No disposar d’acreditació de nivell de llengua estrangera (francès) A2 o superior.

Més informació:

CP SOC Color

Per a més informació, escriu un email a: formacio@barcelonactiva.cat