Exàmens oficials – Certificats i títols

CALENDARI PROVES FINALS (curs 2022-23)

Per a accedir al calendari de proves finals del curs (2022-2023) cliqueu enllaç.

ALUMNAT  OFICIAL

 

DATES DE RECLAMACIONS: A partir de la publicació de resultats i fins al 29 de juny a les 12h.

Procediment: heu de posar-vos en contacte, primer, amb el professorat per revisar l’examen. En cas de no resolució, heu de tramitar la reclamació presencialment a la secretaria del centre (consulteu horari atenció públic), especificant les vostres dades personals i acadèmiques (nom i cognoms, telèfon de contacte, curs/nivell i idioma) i una breu exposició del cas que la motiva.

 

CERTIFICATS DE NIVELL INTERMEDI B2 (5è curs) i AVANÇAT C1 (6è curs) de l’alumnat oficial del centre: per a obtenir aquests títols acadèmics, s’ha de realitzar prèviament una sol·licitud d’expedició de títol i el pagament de les corresponents taxes. Podeu trobar més informació sobre aquests tràmits aquí.

Hi ha quatre certificats oficials:

  • Certificat de Nivell Bàsic A2, en assolir els objectius del nivell bàsic (en acabar el 2n curs, l’expedeix el centre i és gratuït).
  • Certificat de Nivell Intermedi B1, en assolir els objectius del nivell intermedi B1 (en acabar el 3r curs, l’expedeix el centre i és gratuït).
  • Certificat de Nivell Intermedi B2, en assolir els objectius del nivell intermedi B2 (en acabar el 5è curs, cal sol·licitar-lo i abonar la taxa corresponent).
  • Certificat de Nivell Avançat C1 (en acabar el 6è curs, cal sol·licitar-lo i abonar l a taxa corresponent).

ALUMNAT LLIURE

Sol·licitud de títols oficials: adreceu-vos a la secretaria de l’escola (eoibarcelona-sants@xtec.cat). Consulteu aquí els impresos a presentar i les taxes per l’expedició de títols acadèmics.

Més informació per l’obtenció dels certificats B1, B2 i C1 de les EOI (+Info)