Carnet d’estudiant

Instruccions:

  1. Omplir el primer camp amb el nom i cognoms
  2. Omplir el segon camp amb el DNI/NIE
  3. Completar l’any
  4. Retallar
  5. Portar a l’escola a segellar. El carnet no serà vàlid sense el segell del centre educatiu.