Matrícula

MATRÍCULA NOU ALUMNAT

 • En el cas d’haver d’ajuntar un certificat que eximeixi de la prova de nivell, és molt important, abans del 3 de setembre a les 14 hores, assegurar-se que aquest ha estat acceptat. Es pot comprovar des de la mateixa aplicació informàtica de preinscripció.
 • Convocatòria admesos prova de nivell:
  • ALEMANY
  • ANGLÈS
  • FRANCÈS
 • Consulta de resultats i tria d’horari (pendent d’actualitzar)

Admesos (1r a C1)

Per trobar el vostre DNI/NIE dins el llistat, podeu fer una cerca prement la tecla “Control”+ F + DNI/NIE. Si heu estat admesos cal que formalitzeu la matrícula al web de la preinscripció.

 • Alemany
 • Anglès
 • Francès

Llista d’espera (1r a C1) 

Per trobar el vostre DNI/NIE dins el llistat, podeu fer una cerca prement la tecla “Control”+ F + DNI/NIE. Cal que formalitzeu la matrícula (si queden places) al web de la preinscripció en les següents dates:

 • Alemany: segons l’horari assignat a l’aplicació informàtica de preinscripció.
 • Anglès:  segons l’horari assignat a l’aplicació informàtica de preinscripció.
 • Francès: segons l’horari assignat a l’aplicació informàtica de preinscripció.

 

NIVELL C2

 

MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT

 

PROGRAMA PIA+ PER A PROFESSORAT (anglès, francès i alemany)

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari. Trobeu més informació a l’enllaç següent:

 

MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ EN CURSOS INFERIORS

 • Dirigit a les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements.
 • Preinscripció: La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat.
 • La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
 • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.
 • Preu del curs: 305€ (cursos A1, A2 i C1) o 316€ (cursos B1, B2.1 i B2.2)

 

PREUS  I BEQUES

Preu del curs: 305€ (cursos A1, A2 i C1) o 316€ (cursos B1, B2.1 i B2.2)

 • Taxa d’inscripció ordinària: 275 € (cursos A1, A2 i C1) segons la Llei 2/2014 o 286€ (cursos B1, B2.1 i B2.2) segons les Lleis 4/2017 i 5/2017.
 • Consulteu aquí el quadre resum de bonificacions i exempcions de pagament.
 • Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2) i preus públics (cursos A1, A2 i C1)
 • L’aportació voluntària de 30,00€ (Consell Escolar del 19/02/09) dóna dret a la carpeta o llibreta de l’EOI i a beneficiar-se de materials pedagògics complementaris, grups de conversa, biblioteca, connexió a Internet, així com a gaudir de les diverses activitats culturals que tinguin lloc durant l’any acadèmic.
 • Aquestes taxes, que no inclouen els llibres, s’han de pagar, d’un sol cop, en el termini de 24 hores de la data de matrícula a les oficines de “La Caixa”.

Beques

 • Convocatòria de beques del Ministerio de Educación cultura y deporte per a ensenyaments no universitaris per al curs 2020-2021. (pendent)
 • Consulteu les convocatòries de beques al web de la Generalitat de Catalunya.
 • Programa PARLA 3 per als estudiants universitaris