Taxes i preus públics

PREUS I BEQUES

Preu del curs: 305€ (cursos A1, A2 i C1) o 316€ (cursos B1, B2.1 i B2.2)

  • Taxa d’inscripció ordinària: 275 € (cursos A1, A2 i C1) segons la Llei 2/2014 o 286€ (cursos B1, B2.1 i B2.2) segons les Lleis 4/2017 i 5/2017.
  • Consulteu aquí el quadre resum de bonificacions i exempcions de pagament.
  • Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2) i preus públics (cursos A1, A2 i C1)
  • L’aportació voluntària de 30,00€ (Consell Escolar del 19/02/09) dóna dret a la carpeta o llibreta de l’EOI i a beneficiar-se de materials pedagògics complementaris, grups de conversa, biblioteca, connexió a Internet, així com a gaudir de les diverses activitats culturals que tinguin lloc durant l’any acadèmic.
  • Aquestes taxes, que no inclouen els llibres, s’han de pagar, d’un sol cop, en el termini de 24 hores de la data de matrícula a les oficines de “La Caixa”.

Beques

  • Convocatòria de beques del Ministerio de Educación cultura y deporte per a ensenyaments no universitaris per al curs 2020-2021. (pendent)
  • Consulteu les convocatòries de beques al web de la Generalitat de Catalunya.
  • Programa PARLA 3 per als estudiants universitaris