Alemany

Horaris 2020-2021

Classes de 2 h amb el grup sencer 2 vegades a la setmana, 30 minuts telemàtics, asincrònics i 15 minuts de docència directa. L’ús de la mascareta és obligatòria.

Consulteu la porta d’entrada i l’horari de la vostra classe. A l’avinguda Marquès de Mont-roig, l’entrada dreta se situa del costat de Barcelona i l’entrada esquerra del costat de Badalona.

QUADRE HORARIS

Professorat

QUADRE PROFESSORAT + MAIL

Informacions

(Afegir links)

Bibliografia general

Informació 2n curs

Informació 3r curs

Informació 4t curs

Conversa

Consultar amb el/la vostre professor/a.

(breu explicació de què es fa)

Webs d’interès