Preinscripció i matrícula

Antic alumnat no matriculat al curs acadèmic 2019-20 al nostre centre,  haurà de fer la matricula com alumnat nou. L’alumnat que canvia d’ idioma es considera alumnat nou.

PREINSCRIPCIÓ- Vull matricular-me Procés

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI de l’Alt Penedès. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de l’Alt Penedès
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • taula certificats acreditatius de nivell d’ anglès
 • taula certificats acreditatius de nivell de francès
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.( lliurament presencial o en línia de certificats  del 2 al 5 de setembre de 2019)

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del dia 31 d’agost al 3 de setembre de 2020 fins a les 15 hores..
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 3 de setembre de 2020 de 10:00 a 14:00h.

 

Proves de nivell

 1. Test de nivell: Heu de triar un d’aquest dos dies: dilluns 7 de setembre a les 17.00  o  dimarts 8 de setembre a les 17.00.
 2. Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció ( només alumnes que han fet el text de nivell) de les 12 hores del 14 de setembre de 2020 fins a les 12 hores del 16 de setembre del 2020.

Matrícula

 1. Sorteig per l’assignació de places 16 de setembre de 2020 a les 13 hores.
 2. Matriculació en línia  (alumnes admesos) : des de les 20 hores del 16 de setembre fins al 18 de setembre.
 3. Matriculació en línia places vacants 22 de setembre de 2020 des de les 12 hores i 23 de setembre de 2020

Taxes i preus públics Taxes i preus públics curs 2020-21