On som

Escola Oficial d’Idiomes de l’Alt Penedès
Carrer Balcó de les Clotes S/N
08720 Vilafranca del Penedès

Podeu contactar amb nosaltres:

  • Per correu electrònic a: secretaria@eoialtpenedes.cat
  • Personalment al centre: horari secretaria
  • Per telèfon: 938905206