Biblioteca

Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi ofereix un servei de préstec adreçat a totes aquelles persones adscrites a l’escola i va adquirint un fons bibliogràfic especialitzat en temes de llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre (alemany, anglès i francès). Tenint en compte el dimensionat de l’escola els materials de què disposa són variats: llibres, revistes, i, en general tot allò relacionat amb l’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, francesa i alemanya.

L’adquisició i gestió del fons bibliogràfic de cada idioma és responsabilitat del/de la Cap de departament, tot escoltant les necessitats i peticions dels usuaris i professorat.

Horari

L’horari d’obertura de la biblioteca es confegirà d’acord amb les possibilitats de l’escola, però s’assegurarà al màxim l’accessibilitat de l’alumnat durant les franges horàries de classe.

De setembre a juny de dilluns a dijous de 16:00h a 20:00h.

Serveis

El servei de consulta i préstec és exclusiu per a l’alumnat oficial, per al professorat i per al personal de l’escola. Cal que l’alumnat tingui el carnet de l’escola en el moment d’agafar material en préstec.

Més informació:

http://issuu.com/biblioteca_eoi3_santgervasi

https://twitter.com/bibliotecaEOI3

https://www.pinterest.com/bibliotecaeoi3/

Normativa de préstec

El període que es pot disposar de préstec és el següent:

  • Llibres i audiovisuals: 15 dies.
  • Revistes: 7 dies.

Quantitat màxima de material que es pot retirar en préstec: 3 unitats

Queda exclòs de préstec el material normalment considerat de consulta (diccionaris) i els llibres de text.

Per al bon funcionament del servei de préstec et recordem que has de ser puntual a l’hora de retornar els documents. En cas contrari, el carnet es paralitzarà el préstec durant el curs acadèmic.

La pèrdua, deteriorament o no retorn del material prestat, implica la seva reposició per part de la persona que l’hagi perdut. Si s’hi negués, perdria el dret d’utilitzar el servei de préstec.

Es pot demanar la reserva d’un document presencialment a la biblioteca, quan el document arriba a la biblioteca s’avisa l’usuari per correu electrònic que pot passar a recollir-la. La reserva que al quart dia de l’avís encara no s’ha retirat queda cancel·lada.

Es pot renovar el préstec personalment o bé per correu electrònic biblioteca@eoisg.cat

Donacions

Acceptació de donacions

La Biblioteca es reserva el dret d’acceptar o rebutjar una donació. Ha de tenir en consideració la utilitat, l’espai disponible i el cost del procés tècnic.

Formulari acceptació de donacions