Candidats lliures

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària (febrer) i ordinària (juny) de les proves lliures per obtenir els certificats d’alemany, anglès i francès següents:

  • Nivell Intermedi B1: corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell Intermedi B2: corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell Avançat C1: corresponent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

La inscripció per a les proves lliures de la convocatòria extraordinària de febrer té lloc, normalment, durant el mes de novembre, mentre que la inscripció per a les proves de la convocatòria ordinària de juny té lloc normalment durant el mes de febrer/març. Podeu trobar tota la informació (calendari, import d’inscripció, mostres de les proves, etc.) en el web del Departament d’Educació.