Matrícula

Requisits

  • Tenir 16 anys o complir-los no més tard del 31 de desembre de l’any de la matrícula.
  • Tenir 14 anys (o complir-los no més tard del 31 de desembre de l’any de la matrícula): per a idiomes diferents del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

Modalitats de cursos

  • Extensius (presencials, semipresencials o flexibilitzats)
  • Intensius (quadrimestrals o flexibilitzats)

L’oferta de l’EOI de Sant Gervasi és de cursos oficials extensius de 130 hores (anuals), en horari de tarda/vespre, amb dues franges horàries: de 16.30 a 18.45 hores i de 18.45 a 21.00 hores.

La matrícula dona dret a assistir a classe i a la realització dels exàmens corresponents.

La matrícula oficial d’antics alumnes, inscrits en l’any acadèmic anterior, es formalitza en el mes de juliol.

La preinscripció, el test de nivell, i la matrícula oficial de nous alumnes té lloc a principis de setembre, d’acord amb el calendari i procediment unificat que estableix el Departament d’Educació.

Cursos especials

Les EOI organitzen i imparteixen, durant l’any acadèmic i l’estiu, cursos d’actualització i especialització en diferents idiomes. Per conèixer l’oferta i el calendari de matrícula dels cursos especials, cal consultar el portal web de l’EOI que els organitza.

Convocatòria de proves en règim lliure

  • Ordinària: al maig/juny
  • Extraordinària: al febrer (només per a anglès)

Cursos i certificats

Cursos (130 hores) Certificats Modalitat Correspondència nivell Marc europeu comú de referència (MECR)
A1

A2

Certificat de nivell bàsic A2 Només alumnat oficial A2+
B1 Certificat de nivell intermedi B1 Alumnat oficial i lliure B1
B2.1

B2.2

Certificat de nivell intermedi B2 Alumnat oficial i lliure B2
C1 Certificat de nivell avançat C1 Alumnat oficial i lliure C1
C2 Català (1 curs)

C2 Anglès (2 cursos)

Certificat de nivell avançat C2 Només alumnat oficial C2