Inici de curs 20-21. Informació important.

Inici de classes:

Dilluns 28 de setembre o dimecres 30 de setembre (pels grups de dilluns i dimecres) o bé dimarts 29 de setembre o dijous 1 d’octubre (pels grups de dimarts i dijous). Rebreu un correu del vostre professorat on sereu informats del vostre dia d’inici en cas que el vostre grup segueixi la modalitat híbrida. Estigueu atents a la vostra adreça de correu electrònic facilitada a l’escola en el moment de la matrícula.

Seguint  les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Salut hem elaborat amb el vist-i-plau del Consell Escolar i de la Inspecció educativa un pla d’organització pel proper curs que es pot veure modificat en funció de l’evolució de la pandèmia. Fins que no finalitzi el procés de matrícula no podem definir la modalitat de cada grup, tanmateix a través de la web us mantindrem informats.

Modalitats de classe

  • Modalitat A. En grups de fins a 20 alumnes, assistència presencial a classe dos dies per setmana.
  • Modalitat B (híbrida) En grups de més de 20 alumnes, el grup es dividirà en dos subgrups,  A i B. Si per exemple el teu grup és de dilluns i dimecres i  ets del grup A, assistiràs a classe presencial els dilluns i si ets del B els dimecres. El dia que no vens a classe, el professorat haurà preparat tasques a l’aula virtual moodle.
  • Modalitat B (semipresencial). El grup-classe assisteix un dia a la setmana a classe i l’altre dia realitza tasques que el professorat haurà preparat a l’aula virtual moodle.
  • Modalitat C (en cas de  confinament). Les classes continuaran de manera telemàtica. Un dia a la setmana es farà una classe per videoconferència i l’altre dia es realitzaran tasques que el professorat haurà preparat a l’aula virtual moodle.

En funció de l’evolució de la pandèmia, de les instruccions de les administracions competents, de la vulnerabilitat del nostre professorat, de l’espai disponible i de l’assistència de l’alumnat a les classes presencials, durant el curs escolar es pot canviar d’una modalitat a una altra considerant cada cas concret i amb el vist-i-plau de la direcció del centre. Si voleu consultar més detalls consulteu el nostre pla d’organització per al curs escolar 20-21.PLA def22.09

Termini per sol.licitar renúncia amb devolució de taxes: 5 d’octubre

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula a l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia  a la plaça.

Termini per sol.licitar renúncia sense devolució de taxes: 30 de novembre

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni ´te dret al retorn de l’import de la matrícula. L’alumne es podrà matricular el següent juliol com a antic alumne.