Vols traslladar-te a la nostra escola?

Els alumnes que es vulguin traslladar a l’EOI de Sant Gervasi, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a la nostra escola els dies 12 i 13 de juliol. La sol·licitud  quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Un cop resolta la sol.licitud ens posarem en contacte, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a la nostra escola.

Què heu de fer si us voleu traslladar a l’EOI de Sant Gervasi?

Si voleu sol.licitar el trasllat els dies 12 i 13 de juliol, empleneu el següent formulari

i envieu-nos un correu a matriculanous@eoisg.cat amb el resguard de pagament de la matrícula de la vostra escola d’orígen (dos comprovants: el corresponent a la taxa/preu públic i el del preu públic de 30€ d’accés a la plataforma i serveis). Un cop resolta la vostra sol.licitud ens posarem en contacte amb vosaltres En cas d’acceptació, ens haureu de respondre per correu electrònic donant el vostre consentiment per finalitzar el trasllat de matrícula.

ATENCIÓ: Un cop acceptat i confirmat el trasllat, NO es podrà acceptar ni optar a qualsevol altre trasllat que s’hagués sol.licitat en una altra EOI.