Sol.licitud de trasllat de matrícula viva curs 2020-2021

Com cada any teniu la possibilitat de fer un trasllat de matrícula des d’una altra Escola Oficial d’Idiomes.

Termini de presentació:
A partir del 2 de novembre de 2020 i fins el 30 d’abril de 2021 mitjançant aquest formulari online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5_Hz62iB6_1z1tZ-ppBWgkTxM1NgYr178UNKKX-_ScjY9w/viewform

El trasllat de matrícula resta supeditat a l’existència de places lliures en l’idioma/nivell i horari de la vostra sol·licitud.
Si l’escola no tingués disponibilitat de places lliures, les sol·licituds de trasllat es posaran en llista d’espera per ocupar futures baixes motivades en renúncies o trasllats a altres EOI.
Quan el trasllat pugui formalitzar-se, l’escola us avisarà per telèfon o per correu electrònic.
Heu de tenir present que, en aquests moments de curs, la major part dels grups/nivells/horaris de l’EOI Sant Gervasi s’imparteixen en modalitat híbrida (d’acord amb el Pla d’obertura de setembre de 2020 aprovat pel Consell Escolar del centre).
Consulta Pla d’obertura:
https://agora-eoi.xtec.cat/eoi3santgervasi/wp-content/uploads/usu2245/2020/09/PLA-def22.09.pdf