Publicació resultats curs 2020-2021 el dia 23 de Juny

Instruccions accés a l’aplicatiu de consulta de resultats.

Publicació de les notes definitives per als alumnes oficials

Dia 23 juny  a CentrosNet.

Reclamacions

Alumnes oficials:

En cas de reclamació, cal posar-se en contacte primer amb el professorat. En cas que no es resolgui, l’alumnat té dret a una segona reclamació. En aquest cas caldrà enviar una instància on s’especifiqui el motiu de la reclamació al correu dels departaments corresponents:

Departament d’anglès: angles@eoisg.cat

Departament de francès: anna@eoisg.cat

Departament d’Alemany (edzard@eoisg.cat),

El termini s’acaba el dia 29 de juny a les 12:00h. No s’acceptaran sol·licituds fora de termini ni d’alumnes que no hagin parlat primer amb el seu professor/a.

Alumnes lliures:

Podreu consultar els vostres resultats en aquest enllaç.

En cas de reclamació, cal posar-se en contacte amb el cap d’estudis: xavier@eoisg.cat

Resolució de les reclamacions

30 de juny.

Sol·licitud de convocatòria addicional

Si per algun motiu et vols matricular per tercer cop del mateix nivell has de sol.licitar una convocatòria addicional. El termini per fer aquest tràmit va del dia 25 al 28 de juny fins a les 12 hores. Podeu adreçar la sol·licitud al correu del cap d’estudis: xavier@eoisg.cat. No s’acceptaran sol·licituds fora de termini.

Imprès per sol·licitar la convocatòria addicional.