Matrícula curs 2021-2022- Alumnes oficials de l’EOI de Sant Gervasi

Calendari de matrícula telemàtica durant el mes de juliol

  • Dies 1 i 2 de juliol

Alumnes aptes d’A1 a B2 que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària

  • Dies 3 i 4 de juliol

Alumnes aptes d’ A1 a B2 que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent

  • Dies 5 i 6 de juliol

Alumnes repetidors i alumnes als qui els ha estat acceptada la renúncia o alumnes no aptes.

Trobareu informació més detallada aquí.