Informació relativa a les proves finals per a l’alumnat oficial sense dret a avaluació contínua

Les proves finals per a l’alumnat que no té dret a avaluació contínua dels nivells A1, A2 i B2.1 d’alemany i de francès tindran lloc el dia 26 de maig a les 17 hores.

Les proves finals per a l’alumnat que no té dret a avaluació contínua dels nivells A2 i B2.1 d’anglès tindran lloc el dia 31 de maig a les 17 hores.

Us heu de posar en contacte amb la vostra professora o professor per tal de concertar cita per a la prova d’expressió oral.