Mosaïque culturelle

Mosaïque culturelle

El curs es dirigeix a alumnes amb un nivell igual o superior al B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent. L’objectiu principal és mantenir el contacte amb la cultura francòfona i alhora practicar l’expressió d’una manera dinàmica i enriquidora .Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova.

IMPORTANT. A partir del 4 d’octubre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs

 1. Aprofundir en el coneixement de la realitat sociocultural francòfona a través de la literatura, la història, la diversitat de la llengua
 2. Ampliar els coneixements i el vocabulari dels diferents àmbits temàtics.
 3. Posar en pràctica la creativitat.
 4. Millorar les habilitats lingüístiques, culturals i interculturals.
 5. Practicar les destreses d’expressió escrita i oral.

Continguts del curs

 1. Teatre: creació i interpretació d’escenes  teatrals
 2. Història: la “Grande Guerre” (la guerre de 14-18) i les seves conseqüències
 3. Els contes a la societat francòfona
 4. Taller d’escriptura creativa (chanson, slam i altres textos)
 5. Literatura femenina africana
 6. El “Ch’ti”, iniciació a la llengua del nord de França
 7. Escenes del cinema francès

Metodologia

Cada participant es centrarà en un àmbit diferent (literatura, cinema,  música …). La metodologia serà comunicativa i es comptarà amb la participació activa de l’alumne.

Es tracta d’un viatge lingüístic i cultural a través d’un enfocament multidisciplinari: s’abordaran diferents temes proposats per especialistes apassionats pels diferents àmbits que presentaran. Cada ponent presentarà una part més teòrica però l’essencial serà la participació activa de l’alumnat. La creativitat és un element essencial d’aquest monogràfic.

Aquest curs ha estat adaptat a partir de l’idea original del Departament de francès de l’EOI de Badalona.

Professors

Cécilia Debergh, Elena Duvent, Jean-Léon Lesauvage, Myriam Mallart, Xavier Rodriguez, Benjamin Souchard.

 • Xavier Rodríguez, Chap: “Atelier théâtre”
 • Myriam Mallart: “Les contes français” i “La littérature africaine”
 • Jean-Léon Lesauvage: “La Grande Guerre”
 • Elena Duvent: “Petite initiation au Ch’ti: la langue des Hauts-de-France”
 • Benjamin Souchard: “Atelier d’écriture: de la créativité dans l’expression écrite”
 • Cécilia Debergh: “Atelier Slam”

 

Avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes.
Cap al final del curs tots els estudiants hauran de planificar una presentació sobre algun aspecte treballat a classe que servirà com a mètode d’avaluació així com d’enriquiment col•lectiu.

Durada
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates
Del 14 d’octubre de 2021 al 17 de febrer de 2022

Classes
Dijous de 19:00 a 21:00 hores

Dates:

Octubre 14, 21, 28

Novembre 4, 11, 18

Desembre 2, 9, 16

Gener 13, 20, 27

Febrer 3, 10, 17

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 15 màxim

Curs impartit en francès

Requisits
Estar en possessió del certificat de nivell B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu
204€ més 10€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Les persones interessades en fer el curs i que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova/entrevista i caldrà que contactin prèviament a la matrícula amb la cap de departament de francès, Anna Ribau al correu:anna@eoisg.cat per tal de concertar cita.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir del 4 d’octubre i fins que s’exhaureixin les places.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

 • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
 • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
 • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
 • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Hem sol.licitat el reconeixement d’aquest curs com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs