Curs monogràfic d’anglès 2020-2021

Put your English into action II

Curs en línia sincrònic amb Zoom

IMPORTANT. Del  7 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), s’obria la matriculació telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs
Curs adreçat a estudiants d’anglès de nivell avançat que voldrien desenvolupar més les habilitats de parla i escolta en una àmplia gamma de temes quotidians i contemporanis, alhora que augmenten el seu ventall i coneixement del vocabulari i expressions útils necessàries per a interactuar amb l’anglès en el món real.

Per ajudar els estudiants avançats a millorar les seves habilitats de parla i escolta i ampliar el seu ventall de vocabulari en una gran varietat de contextos quotidians I professionals.
El curs inclourà activitats de parla, escolta i vocabulari dissenyades perquè els estudiants puguin practicar, reforçar i ampliar les seves habilitats i l’ús de la llengua en anglès. Algunes de les activitats de la classe seran:

  • Realització de reproduccions i simulacions de situacions pràctiques i quotidianes per practicar l’anglès de forma realista alhora que es pot refrescar un llenguatge útil per al context.
  • Activitats creatives com; narració de contes, xerrades breus i un projecte de vídeo de classe.
  • Debats i debats on s’exploren temes interessants i temes contemporanis a través de diversos mitjans de comunicació i videoconferències, com ara les converses TED.
  • Ampliar coneixements i practicar vocabulari i expressions per donar suport a les activitats de la classe.
  • Una tasca setmanal de deures per construir o desenvolupar més les activitats de la classe

Metodologia
Les activitats i els temes de la classe s’introduiran i desenvoluparan mitjançant una varietat de recursos publicats i creats pel professorat desenvolupats o escollits per donar suport als objectius i interessos del curs i dels estudiants.

Aprofitarem el format en línia de moltes maneres que seran més còmodes que les possibles mesures de distanciament Covid-19 a l’aula. Els participants podran treballar en grup per augmentar les vostres oportunitats de parlar amb aportació del professorat en el vostre treball en grup. A les nostres sessions de classe, també es proporcionarà un vídeo de la vostra xerrada amb comentaris escrits del professor. Els materials s’enviaran digitalment cada setmana i es poden imprimir o utilitzar en un format de pantalla.

Per assegurar la vostra participació completa a cada classe, és molt recomanable que deixeu temps fora de classe per a les activitats setmanals de la llar.

Professora
Susan Grove

Professora d’anglès general i empresarial a Barcelona des del 1995, amb una àmplia experiència en la docència tant freelance com en institucions tan conegudes com el Centre de llenguatge executiu de la UAB, UB, EOI i ESADE.

Avaluació
L’avaluació contínua serà una part integral de cada classe. Els estudiants seran capaços d’autoavaluar-se i coavaluar-se. El professor donarà feed-back a cada intervenció oral dels participants i un feed-back i avaluació exhaustiva a la presentació oral que cada participant haurà de fer.

Durada
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates
Del 6 d’octubre de 2020 al 9 de febrer de 2021

Classes
Dimarts de 19:00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 20 màxim

Curs impartit en anglès

Requisits
Estar en possessió del certificat de nivell B2 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula. No cal haver fet cap altra edició d’aquest curs per poder matricular-s’hi.

Preu
169,80€
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs podran fer un test de nivell telemàtic. Per demanar dia i hora escriviu a monografics@eoisg.cat.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del 3 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència:
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs