Curs monogràfic d’anglès 2020-2021

Public speaking skills

Curs en línia sincrònic amb Zoom

IMPORTANT. Del 7 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), s’obrirà la matrícula telemàtica per aquest curs.

Objectius del curs
Explorar els diferents tipus i estils de parlar en públic i els components d’una presentació ben estructurada, aprendre tècniques oratòries i lingüístiques per parlar en públic i practicar i desenvolupar les habilitats necessàries per convertir-se en un orador públic més eficaç en anglès.

Contingut i metodologia
El curs inclourà un enfocament en els elements i les tècniques necessàries per a un propòsit de parlar en públic amb estils informatiu, persuasiu, inspirador o cerimonial per a necessitats professionals o personals.

Els participants analitzaran una visió general dels tipus i estils de parlar en públic i, a continuació, treballaran de manera sistemàtica per centrar-se en les habilitats i les tècniques lingüístiques i oratòries per fer una presentació/conferència eficaç. Abordarem cada element des de l’estructuració d’una presentació/conferència fins a la consecució d’impacte, i hi haurà múltiples oportunitats per practicar i rebre coaching i aportacions a cada etapa i després d’una presentació final completa amb el feedback de la professora.

Amb orientacions i aportacions, utilitzarem un enfocament pas a pas perquè els participants puguin desenvolupar els seus coneixements i adquirir una pràctica àmplia amb els conceptes i àrees d’habilitats com:

 • Una visió general dels tipus d’exposicions orals en públic i contingut rellevant que cal incloure per als diferents tipus d’oratòria.
 • Consells per triar i reduir el tema, passos per estructurar la tertúlia, estratègies per centrar-se en els elements clau a incloure en cada etapa.
 • Passos per preparar un esquema, perfeccionar el context, redactar i corregir el text complet d’una presentació o conferència i reduir-lo a les notes, practicar i obtenir comentaris i entrenament.
 • Utilitzar el llenguatge corporal i tècniques d’exposició efectives, com ara l’ús de la veu i l’entonació per tenir més impacte en l’audiència.
 • L’ús de materials visuals i d’àudio
 • Dispositius lingüístics i retòrics per a l’impacte
 • Llenguatge útil per cohesionar i marcar transicions
 • Oportunitats de presentacions breus per anar formant habilitats fins arribar a una presentació completa
 • Exemples d’àudio o vídeo de tècniques específiques i estudis de vídeo de presentadors coneguts

Es proporcionarà una gran quantitat de material i recursos per practicar, reflexionar i obtenir comentaris per continuar millorant abans de l’avaluació final d’una presentació completa al final del curs.

Aprofitarem el format en línia de tal manera que les classes seran més còmodes que amb les possibles mesures de distanciament Covid-19 a l’aula. Els participants podran treballar en grup per augmentar les oportunitats d’expressió oral sempre amb la contribució del professorat en el treball en grup, a més, se us proporcionarà un vídeo de la vostra xerrada final amb comentaris escrits del professor. Els materials s’enviaran digitalment cada setmana i es poden imprimir o utilitzar en un format de pantalla.

Per assegurar la màxima participació a cada classe, és molt recomanable que es dediqui temps fora de les classes per a les activitats setmanals de deures que donarà la professora.

Professora
Susan Grove

Professora d’anglès general i professional a Barcelona amb molta experiència a ESADE i d’altres institucions reconegudes.

Avaluació
L’avaluació contínua serà una part integral de cada classe. Els estudiants seran capaços d’autoavaluar-se i coavaluar-se. El professor donarà feed-back a cada intervenció oral dels participants i un feed-back i avaluació exhaustiva a la presentació oral que cada participant haurà de fer.

Durada
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates
Del 8 d’octubre de 2020 al 4 de febrer de 2021

Classes
Dijous de 19:00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 20 màxim

Curs impartit en anglès

Requisits
Estar en possessió del certificat de nivell B2 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu
169,80€
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs podran fer un test de nivell telemàtic. Per demanar dia i hora escriviu a monografics@eoisg.cat.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del 3 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

 • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
 • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
 • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs