Curs monogràfic d’alemany 2021-2022

UNSERE ZUKUNFT – Aktuelles aus deutschsprachiger Perspektive

IMPORTANT. A partir del 23 de setembre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs
El tema del curs “el nostre futur” és transversal i dona la possibilitat de descobrir noves fonts d’informació i formats desconeguts en grup que enriqueixen els interessos personals de cada estudiant i repercuteixen en la vida social del grup del curs monogràfic de l’EOI Sant Gervasi, de l’escola i, fins i tot, de la societat catalana. Compartir i debatre idees incloent-hi una perspectiva plurilingüe i pluricultural permet avançar amb l’objectiu primordial d’activar les competències productives en la llengua alemanya, ja que la interacció lingüística i comunicativa del curs permet identificar els obstacles de la comunicació en llengua estrangera, assajar donar opinions i expressar-se en llengua alemanya per tal de guanyar seguretat i descobrir noves estratègies per seguir aprenent llengües estrangeres. Amb una mirada reflexiva sobre els processos d’aprenentatge de cadascú s’aprofitarà l’heterogeneïtat del grup per aprendre de l’altre i per prendre consciència de la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i de les formes de descobrir una llengua estrangera i la seva actualitat social a Europa.

Destinataris del curs
El curs està destinat a estudiants avançats d’alemany amb interès d’activar i perfeccionar els seus coneixements de la llengua alemanya per descobrir perspectives des de la llengua i la cultura suïssa, alemanya i austríaca. La incertesa de la situació actual ofereix una oportunitat d’eixamplar les mires sobre el futur com a enriquiment lingüístic i cultural que permet millorar perspectives laborals, compartir experiències i debatre temes de la societat actual des d’una perspectiva lúdica i amb un aprenentatge actiu.

Justificació de l’interès del curs
Els coneixements d’una llengua estrangera van minvant quan no aquesta es practica, sobretot, les competències productives. No obstant això, és la interacció amb altres persones, és a dir, l’expressió oral, que dona vida als coneixements i que motiva l’aprenentatge autònom. Aquest curs permet descobrir possibilitats d’integrar l’alemany a la vida social, laboral o cultural dels estudiants i desenvolupar hàbits personals que enllacin l’aprenentatge de la llengua amb els interessos individuals de cadascú. Discutir el futur obre l’horitzó i a part d’enriquir el vocabulari i millorar l’expressió oral en aquest curs s’aprenen nous conceptes culturals i es coneixen noves idees a través de la llengua alemanya. Es creen condicions que afavoreixen l’ús comunicatiu oral però també escrit amb dinàmiques de grup i recursos didàctics (incloent-hi els digitals). Aprendre en grup amb una persona qui modera, ajuda i ensenya permet que els estudiants desenvolupin estratègies d’aprenentatge autònom adaptat als interessos i preferències de cadascú.

Programa del curs
El curs es divideix en 15 sessions. Les possibles temàtiques que es proposen són les següents:

 1. Essen und Ernährung in der Zukunft / L’alimentació i la nutrició en el futur
 2. Sprachen in der Zukunft (Englisch als Weltsprache, Mehrsprachigkeit, Sprachpolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz)/ Les llengües del futur (anglès com a llengua franca, el multilingüisme, polítiques lingüístiques a Alemanya, Àustria i Suïssa, …)
 3. Arbeit in der Zukunft (Home Office, Digitalisierung, Automatisierung, Spezialisierung, Englisch als Arbeitssprache, …)
 4. Wie sieht die Zukunft aus? – philosophische Denkanstösse von Byung Chul Han, Harald Welzer/
 5. Das Europa der Zukunft – Politik, Wissenschaft und Wirtschaft (Grundeinkommen, natürliche Ressourcen, Innovationspolitik, Fortschritt, Wohlstandsgesellschaft…
 6. Schule und Lernen in der Zukunft (Integriertes Lernen “blended learning”, gruppenbasiertes online Onlinelernen, alternative Schulformen in D,A,CH,
 7. Futuristische Städte (Stadt – Landgegensätze, Megalopolis, die Postwachstumsstadt,…)/
 8. Bürger der Zukunft – Globalisierung, Migration, Integration, Assimilation, Integrationspolitik, Rassismus, Multikulti, Parallelgesellschaft …/
 9. Utopische und distopische (zukunftspessimistische) Szenarien der Vergangenheit und der Zukunft in der Literatur, im Film und in anderen Kunstformen
 10. Die Liebe in der Zukunft (Geschlechterkampf, Gewaltfreie Kommunikation, #MeToo-Bewegung, kommerzielle Mobile-Dating-Apps wieTinder, Online-Partnervermittlung wie Parship, …)
 11. Kommunikation der Zukunft ( Wie funktioniert(e) Kommunikation gestern, heute und morgen?, digitale Kommunikation, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram…
 12. Der Planet Erde in der Zukunft (Ökologie, Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum, “Fridays for Future”, ökologische Desaster, Greenpeace, Klimawandel, biologische Landwirtschaft,…)/
 13. Der Verkehr der Zukunft (Metropa Futurzwei “Europa ist eine Stadt”, Billigflieger, Wochenendtourismus, der Trend zum Fahrrad, E-bike, …)
 14. Geld und Finanzen der Zukunft (bargeldloses Zahlen, Bitcoins, Amazon und Google- Daten als Zahlungsmittel,..
 15. Der Futurismus der künstlerischen Avantgarde (Die alten Schönheitsideale sind verpönt, die neuen Schönheitsideale betonen Geschwindigkeit, technische Entwicklung und Dynamik.)

Professora
Corinna Grote

Durada
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates
Del 4 d’octubre de 2021 al 7 de febrer de 2022

Classes
Dilluns de 19.00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 20 màxim

Curs impartit en alemany

Requisits

Tenir un nivell B2 o equivalent d’alemany

Preu
204€ + 10€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Es farà prova de nivell a totes les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs..

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partil del 23 se setembre del 2021.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

 • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
 • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
 • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Hem sol.licitat el reconeixement d’aquest curs com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs.